Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty
Małgorzata Wojtoń
Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie

UWAGA!!! NOWY ADRES!!!

UWAGA!!! Dnia 2.05.2024 oraz 31.05.2024 Kancelaria prowadzi dzień wewnętrzny i nie przyjmuje interesantów.

ul. Sikorki 23/16 II p., 31-589 Kraków

tel. 662-215-332
krakow.wojton@komornik.pl

NIP: 8671931681, Regon: 831219488

Rachunek bankowy:

Małopolski Bank Spółdzielczy: 12 8619 0006 0030 0325 8044 0001

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.